Försäkringar man bör ha

Lästid ca

Dessa försäkringar är nödvändiga, måste och bra att ha

Att veta vilka försäkringar man bör ha är svårt och beroende på vem man frågar får man i regel också olika svar. Det finns försäkringar som du bör ha, de du måste ha enligt lag och de som är nödvändiga.

Har du någon gång läst igenom försäkringsvillkor vet du hur svårt det kan vara att förstå sig på den juridisk informationen och få en bra överblick över vad som ingår och om det är bra eller dåligt. Många vet knappt vad de har för försäkringar och vad de täcker, vilket man kanske heller inte lägger så stor vikt vid förrän olyckan är framme.

I denna artikeln tänkte jag beskriva vilka försäkringar som är bra att ha, vilka som är ett måste enligt lag och vilka försäkringar som är nödvändiga beroende på olika livssituationer.

Försäkringar som är krav enligt lag

Det finns endast en försäkring som du enligt lag måste ha och det är trafikförsäkring, om du äger en bil det vill säga. Är din bil avställd behövs dock ingen trafikförsäkring. Tänk på att du får en hög straffavgift från trafikförsäkringsföreningen om din bil är påställd men inte försäkrad.

Att det är lag på trafikförsäkring beror på att trafikförsäkringen ger ersättning om du skadat en person eller någons bil. Trafikförsäkringen täcker dock inte skador på din egna bil så om du har en relativt ny bil kan det vara bra att teckna en halv- eller helförsäkring.

Försäkringar som är nödvändiga

Försäkringar som man inte måste ha men som man bör ha.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger dig ett grundskydd i form av reseskydd, egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Oavsett om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller villa är hemförsäkringen ett nödvändigt måste som hjälper dig vid exempelvis brand eller vattenläcka.

Barnförsäkring

En barnförsäkring bör tecknas redan innan barnet föds och den är en trygghet för både dig och ditt barn. En privat barnförsäkring är ett nödvändigt komplement till samhällets skydd och ger exempelvis ersättning för sjukdom, bestående arbetsoförmåga, bestående funktionsnedsättning och vid allvarlig diagnos.

Reseförsäkring

En hemförsäkring inkluderar ett reseskydd som normalt gäller i 45-60 dagar. Ska du resa längre tid än så är det viktigt att du tecknar en särskild reseförsäkring som ger dig ett skydd om du blir sjuk eller något skulle hända när du är iväg.

Försäkringar som är bra att ha

Några försäkringar som du kan behöva beroende på livssituation och ekonomiska möjligheter.

Livförsäkring

En livförsäkring är en trygghet för dig och dina anhöriga om du skulle avlida. Dina arvingar får då ut en försäkringsbelopp som du försäkrat upp dig till och kan exempelvis göra att din familj kan bo kvar i villan eller bostadsrätten. Tänk på att en livförsäkring inte gäller vid exempelvis självmord och vid riskfylld verksamhet. I regel kan du teckna en livförsäkring fram tills dess att du fyller 70 år och försäkringspremien stiger normal ju äldre du blir eftersom att risken att du avlider då också ökar.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är ett tryggt skydd som hjälper dig om du skulle råka ut för en olycka som medför att du exempelvis behöver sjukhusvistelse eller får bestående men/invaliditet. Detta är verkligen en försäkring du bör ha.

Per Lindow
Per har många års erfarenhet av att jobba med blancolån och konsumentkrediter. Per ansvarar för utveckling av Blancolåna men bidrar också med recensioner och publicerar information om lån och långivare.

Fler nyheter