Spargrisar

Lästid ca

Hantering av problemlån och hur de kan påverka bankerna

Bankernas tjänster är i dag en förutsättning för en långsiktig ekonomisk tillväxt. Det är bland annat tjänster som att ge ut krediter, ta emot inlåning, hjälpa kunder med riskhantering samt att förmedla betalningar som bankerna ägnar sig åt dagarna.

Problem uppstår dock när bankernas låntagare inte längre betalar enligt lånevillkoren. Det uppstår då så kallade problemlån, och stora volymer av dessa kan innebära att bankerna får problem med sin kapitaltäckning och i värsta fall kan detta leda till konkurs.

Hantering av problemlån

Man kan förenklat säga att stora volymer problemlån riskerar att minska bankernas egna kapital vilket gör det svårare att ge ut nya krediter, vilket gör att färre kunder söker sig till just den banken. Problemlånen innebär mindre ränteintäkter och ökade administrationskostnader vilket påverkar lönsamheten negativt. En mindre volym av problemlån kan i regel hanteras av de flesta banker. Många europeiska banker har sedan den senaste krisperioden haft svårt med en korrekt hantering utav sina problemlån och detta har i sin tur lett till osäkerhet kring bankernas livskraftighet, det vill säga om de har tillräckligt med eget kapital för att överleva långsiktigt. 

En korrekt hantering av problemlån innebär att bankerna i ett tidigt stadium identifierar lånen som problemlån och skriver ner värdet på det motsvarande förväntade kreditförlusterna. Detta gör man för att beräkningarna för framtiden skall stämma överens med hur det faktiskt ser ut. För den olönsamma banken innebär det en minskning av det egna kapitalet. Banken måste dessutom skriva ner värdet på lånen för att ta höjd för eventuella kreditförluster. För en olönsam bank innebär det, allt annat lika, att bankens egna kapital minskar. Detta gör det i sin tur svårare att ge ut nya lån eftersom dessa måste kapitaltäckas.

Det finns egentligen mycket mer att säga om fenomenet problemlån och hur det påverkar samhällsekonomin. Riksbanken har sammanfattat det hela här (länk). Men generellt gällande problemlån är att man bör betala i tid både för din egen skull och för bankernas.

Per Lindow
Per har många års erfarenhet av att jobba med blancolån och konsumentkrediter. Per ansvarar för utveckling av Blancolåna men bidrar också med recensioner och publicerar information om lån och långivare.

Fler nyheter