Ränta som stiger

Lästid ca

Räntan på blancolån kan komma att höjas

I februari meddelade Riksbanken att en första höjningen av reporäntan skulle komma 2024. Höjningen kan komma redan i år och under våren, vilket kommer påverka låntagare som har tagit blancolån.

Något som många inte känner till eller tänker på är att blancolån nästan alltid har en rörlig ränta. Det betyder att räntan inte är fast utan den kan ändras under avtalstiden.

Banker och långivare justerar ofta räntan på blancolån om Riksbanken ändrar Reporäntan. Reporäntan är Riksbankens styrränta och är även ett penningpolitiskt verktyg. När reporäntan höjs eller sänks så påverkar detta alla andra räntor i Sverige. Detta kommer i sin tur också att påverka den efterfråga som finns i Sveriges ekonomi. Reporäntan påverkar också inflationen i Sverige.

Det är viktigt att du som har tagit ett blancolån kommer att förstå hur den kommande höjningen av reporäntan kommer att påverka dig och kostnaden för ditt lån. Genom att vara medveten om en höjning redan nu kan du planera för detta i framtiden.

Hur kommer en höjning att påverka dig?

Eftersom det är planerat att Riksbanken kommer att höja reporäntan borde du redan nu planera hur detta kommer att påverka dina betalningar varje månad.

Det är räknat att den kommer att höjas till cirka 0,75 procent i ett första skede. Den senaste gången en höjning skedde var under 2019 där den höjdes till 0,0 procent.

Om du redan har ett blancolån är detta något som kommer att påverka dina betalningar varje månad för ditt lån där det kommer att bli en högre månadskostnad. Läs noga igenom villkoren på ditt lån och om räntan. Räkna sedan ut vad höjningen i värsta fall kan bli och planera inför detta. Många kostnader går nu upp i Sverige, men även övriga världen däribland priset för energi.

Har du inte tagit ett blancolån, men planerar att göra det så är det alltid vitalt att du läser igenom villkoren för ditt lån väldigt noga, speciellt kring räntan. Jämför även mellan olika blancolån och olika långivare. Räntan för blancolån kan variera kraftigt mellan olika långivare på marknaden.

Per Lindow
Per har många års erfarenhet av att jobba med blancolån och konsumentkrediter. Per ansvarar för utveckling av Blancolåna men bidrar också med recensioner och publicerar information om lån och långivare.

Fler nyheter