Hus med pengar

Lästid ca

Riksbanken: Bolåneräntorna fördubblas kommande år

Riksbankschefen Stefan Ingves uppgav vid en utfrågning i finansutskottet igår att bolåneräntorna kraftigt kommer höjas kommande år. Enligt finansutskottets prognoser kan bolåneräntorna till och med fördubblas.

Anledningen är den stigande inflationen som gör att pengarna minskar i värde. Martin Flodén som är vice riksbankschef menar att Riksbanken måste agera och genomföra kraftfulla räntehöjningar.

Om vi får rätt kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas

Uttalandet kommer från Stefan Ingves enligt Nyhetsbyrån Direkt. Många hushåll har idag bolån med rörlig ränta och har man lånat så mycket att man inte klarar av en fördubbling av räntan kommer man få ta konsekvensen av det sade Stefan Ingves.

Martin Flodén:

Riksbanken inte kan styra penningpolitiken efter de mest skuldsatta, och om inflationen skulle stiga mer än väntat måste Riksbanken agera med mer kraftfulla räntehöjningar, vilket skulle få större effekter på högt skuldsatta hushåll.

Riksbankens referensränta har länge legat på -0,5 % och de senaste åren har många hushåll belånat upp sig maximalt och långt över vad man borde göra. Har man lånat upp 5–6 miljoner kronor kan små ränteökningar ge väldigt stora kostnadsökningar och det gäller att man räknar igenom hur stora lån man kan ta.

Beräkna lånekostnader

Bostadspriserna har också stigit kraftigt de senaste åren. Framförallt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö men prisökningen har även följt med de till små och medelstora städerna. De ökade bostadspriserna har också lett till att bolånen ökat och konsekvenserna från det kan komma nu om Riksbanken fördubblar räntan.

När kommer nästa finanskris?

Många finansexperter har den senaste tiden hävdat att vi inte är långt ifrån en ny finanskris och vissa experter har till och med hävdat att nästa finanskris kommer bli den största i modern tid. Finansmannen George Soros uttalade sig innan sommaren:

EU befinner sig i en existentiell kris. Allt som skulle ha kunnat ha gått fel har gått fel. Vi skulle kunna vara på väg mot en ny enorm kris.

Med tanke på kommande ränteökningar och en eventuell ny finanskris kan det vara bra att tänka till både en och två gånger innan man tar ett bolån eller större lån.

Per Lindow
Per har många års erfarenhet av att jobba med blancolån och konsumentkrediter. Per ansvarar för utveckling av Blancolåna men bidrar också med recensioner och publicerar information om lån och långivare.

Fler nyheter