Gör en budget

Lästid ca

Såhär kan du göra en budget för din privatekonomi

Vill du ha bättre överblick och kontroll på din privatekonomi kan det vara läge att göra en budget. Budgetar kan göras på olika sätt med olika tidsspann och olika poster, helt beroende på vad syftet med budgeten är.

En budget är alltid ett bra verktyg för att få en överblick över ekonomin, både vad gäller inkomster och kostnader. För dig som kanske har det kämpigt med ekonomin och har det svårt att få det att gå runt är det ett suveränt verktyg. Men även för dig som vill få bättre kontroll och koll på din ekonomi kan dra fördel av att göra en budget.

Genom att skapa en budget kommer du enkelt att kunna följa vad du spenderar dina pengar på, och om du följer budgeten kan du undvika onödiga köp och utgifter. Har du ett speciellt sparmål är även det en anledning till att ha en budget.

Hur gör man en budget?

När du bestämt dig för att göra en egen budget gäller det att bestämma dig för hur din budget ska se ut. Det finns som sagt en flera olika sätt att skapa en budget. Till exempel kan du välja att göra en månads- eller årsbudget.

När du skapar en budget ska du alltid räkna på din inkomst efter att du skatt, alltså din nettoinkomst. Vad gäller utgiftsposterna kan du börja med att ta alla fasta utgifter, så som:

  • Hyra
  • Lån
  • Försäkringar
  • Telefon och tv-abonnemang
  • Bil
  • Mat

Du kommer säkert märka att du har många fasta utgifter varje månad, som du i vanliga fall inte tänker på.

Rörliga kostnader eller allt annat-budget

Här kommer vi till rörliga utgifter, och där ska du räkna med allt som du spenderar under månaden som inte tillhör fasta utgifter. Exempel på rörliga utgifter är kläder, restaurangbesök, nöjen, hygienprodukter, mat, godis och snacks. Även resor räknas in i denna allt annat-budget.

För de flesta av oss handlar en hel del av de rörliga utgifterna om onödiga spontanköp som görs, och under denna kategori finns det mycket pengar att spara.

Exempel på olika modeller

Det finns en hel del olika modeller på budgetar och vilken du väljer styrs givetvis av hur din privatekonomi ser ut. Valet styrs även av vad du vill få ut av din budget – vill du få ordning på ekonomin eller är vitsen att du ska kunna börja spara.

  • 50-30-20 % - Här handlar det om att du delar in din budget i att 50 % är dina fasta kostnader, 30 % är dina rörliga kostnader och 20 % är för skuldminskning och besparingar
  • Fasta och flexibla – I denna budget delas det in i två delar för utgifter, fasta och flexibla.
  • Absolut minimum – Här bygger det på "fyra väggar" vilket är mat, boende, enkla kläder samt enkla transporter. Denna modell kan kännas lite spartansk med det är också vitsen med den.

Budget ger möjlighet till att spara

För dig som går back varje månad kommer en budget säkerligen att hjälpa dig vända på den negativa trenden. Du som däremot får ekonomin att gå ihop men inte mer än så, kan en budget hjälpa dig att komma igång med ett sparande. Ett tips är att ha ett litet sparande som en fast utgift varje månad.

Per Lindow
Per har många års erfarenhet av att jobba med blancolån och konsumentkrediter. Per ansvarar för utveckling av Blancolåna men bidrar också med recensioner och publicerar information om lån och långivare.

Fler nyheter