Vad är KALP-kalkyl?

En KALP-kalkyl är kort sagt en ekonomisk kalkyl som används för att beräkna din ekonomiska situation. KALP står för "Kvar Att Leva På", och just av den anledningen kan uträkningen många gånger också kallas för kvar att leva på kalkyl.

Oavsett benämning används denna som en grund för bankerna då de vill ta reda på om du som låntagare har möjligheten att betala tillbaka ditt lån. Detta görs såklart för att banken ska känna sig trygga med dig, samtidigt som de till stor del också görs för din egen skull. De vill helt enkelt se om du har råd med lånets månadskostnad och helhetskostnad.

Med kalkylen kan du få fram hur mycket du som låntagare har kvar att leva på efter att du betalat av de levnadskostnader som du inte kan undvika, så som ränta, boende, transport, kostnader för mat, osv. Om beräkningen ser lovande innebär det att du har råd att betala lånet enligt överenskommelse.

Detta görs vanligen för bolån, men kan även användas i andra situationer. Din kalp kalkyl, dess innehåll och upplägg kan dock variera mellan olika banker beroende vilka krav de ställer på dig. Om du är ensam kontra om uträkningen gäller ett helt hushåll är också avgörande. Låt oss dyka lite djupare ner i ämnet och ge dig en mer ingående förklaring!

Vad är en KALP - Kvar att leva på kalkyl?

Syftet med en KALP- kvar att leva på- kalkyl är att bankerna ska få en uppfattning om du som låntagare har möjligheten att betala tillbaka ditt lån. Uträkningen används vanligen då du ska ansöka om ett bolån inför ett bostadsköp och görs för såväl bankernas som för din egen trygghet.

Beräkningen i en kalp kalkyl baseras på de kostnader du har som är svåra att undvika, det vill säga räntekostnader, boendekostnader och övriga levnadskostnader som mat, transport, hygien osv. När detta är beräknat får du en tydlig uträkning på den summa pengar du eller ditt hushåll har kvar att leva på när allt annat är betalt.

Varför beräkna KALP?

Så varför är det egentligen så viktigt att göra en sådan kvar- att- leva- på- kalkyl? Att denna uträkning är så viktig beror till stor del på att bankerna vill känna sig trygga med att du som låntagare kan betala tillbaka lånet enligt er överenskommelse, det vill säga att din eller hushållets ekonomi klarar av den fasta månadskostnaden och den beräknade helheten.

Samtidigt är den så kallade KALPEN väldigt viktigt även för dig som låntagare – att själv ha möjligheten att kontrollera att din ekonomi går ihop med ditt lån kommer vara avgörande för dig på såväl kort som lång sikt.

Det är nämligen inte alltid helt självklart vilka inkomster kontra utgifter du besitter, speciellt inte om det gäller ett helt hushåll med både barn och vuxna. När du gör en KALP- kalkyl kan du få ett tydligt svar på din ekonomiska situation, där du då också kan se hur stora lån du kan hantera utan att det påverkar såväl dig som din familj negativt.

Hur beräkna KALP-kalkyl?

Att beräkna en kalp kalkyl kan vara något invecklat. För det första är det inte alltid helt lätt att få ett exakt svar på vilka utgifter kontra inkomster du har, och för det andra är själva uträkningen i sig rätt komplicerad.

Hur en kalkyl beräknas och vad den ska innehålla kan även variera rätt mycket mellan olika banker och långivare. Olika banker har även olika krav på hur resultatet av din uträkning ska se ut för att du ska anses vara en godkänd låntagare hos dem.

Idag finns det dock ett flertal verktyg du kan använda dig av då du vill räkna ut din kvar att leva på kalkyl. Där fyller du i diverse nödvändiga uppgifter, och sen räknar verktyget ut den summa du har kvar att leva på efter dina kostnader. Vanligt är att följande uppgifter ska finnas tillgängliga inför skapandet av din kalkyl:

  • Bolånets storlek
  • Bostadens värde
  • Bruttoinkomst (för hushåll räknas den sammanlagda inkomsten)
  • Låntagare/ familjesammansättning
  • Boendets driftskostnader

Hur mycket ska man ha kvar att leva på?

Beroende på vilken bank du vänder dig till kommer kraven på godkänd KALP-kalkyl variera. Somliga långivare har relativt låg lägsta-nivå för KALP, medan andra långivare kräver väldigt mycket mer. Gemensamt är dock att samtliga banker kräver att din beräkning landar på ett positivt värde – det ska finnas pengar kvar efter att dina kostnader betalats.

Vilka krav de olika bankerna har kan som sagt också komma att variera beroende på om du är ensam låntagare eller om kalkylen gäller ett helt hushåll. Men, i och med att hela kvar-att-leva-på-kalkylen går ut på att få en uppfattning om din ekonomiska situation och dina återbetalningsmöjligheter är det dina inkomster kontra utgifter som är det viktiga.

Något vi däremot vill förtydliga är att trots att bankerna gör denna beräkning för sin egen trygghet så görs den även till stor del för din egen trygghet. Det är trots allt du som låntagare som ska ha råd att betala tillbaka ditt bolån – är lånet för stort och räntan för hög kan det skapa problem.

Det finns alltså ingen mening med att du som låntagare ska ljuga om dina uppgifter när din KALP ska beräknas. Att få ett godkännande från banken kan vara skönt, men i slutändan handlar det om att du på sikt ska ha råd att betala tillbaka hela lånet enligt ett upplägg som passar dig. Ju mer noggrann du är med att fylla i korrekta uppgifter desto lättare blir det!

Per Lindow
Per har många års erfarenhet av att jobba med blancolån och konsumentkrediter. Per ansvarar för utveckling av Blancolåna men bidrar också med recensioner och publicerar information om lån och långivare.