Omdöme av Fedelta

 • Högsta lånebelopp
 • 1 000 000 kr
 • Ränta
 • Ej angivet
 • Löptid
 • 6 mån–3 år
 • Typ av lån
 • Företagslån
 • Personlig borgen
 • Ja
 • Minsta omsättning
 • Uppgift saknas
 • Säkerhet i företaget
 • Ja, krävs
 • Företagets historik
 • Ej angivet

Lånevillkor företagslån

 • Kreditupplysning företaget UC
 • Kreditupplysning företrädaren Creditsafe
 • Betalningsanmärking Nej
 • Utbetalning 1-2 bankdagar

Varför Fedelta?

 • Ingen ränta - förutbestämd månadsavgift
 • Första månaden helt utan månadsavgift
 • Alla företagsformer accepteras
 • Besked inom 24 timmar

Fedelta

Fedelta grundades i syfte att hjälpa företagare som fallit utan för ramen för låntagande hos storbankerna. Fedeltas målsättning är att förverkliga idéer från företagare och entreprenörer som kanske saknar det kapital som krävs för att komma igång. Ambitionen är att kunna hjälpa företag av olika storlek och inom olika verksamhet, allt mellan stort och smått.

Fedelta vänder sig till företag oavsett bolagsform. Fedelta profilerar sig genom sin automatiserade modell för kreditbedömning. Detta gör att du kan få snabb och rättvis hantering av dina låneanspråk. I regel får du därför svar inom en arbetsdag. Därtill är det lätt att komma i kontakt med Fedelta då bolaget erbjuder både chattfunktion för enklare frågor såväl som mail och telefon.

Lånevillkor

Fedelta jobbar inte med ränta på lånen och är således räntefria. Istället bestäms en fast månadsavgift för lånet som betalas löpande varje månad. Den automatiserade kreditbedömningen ligger till grund för storleken på denna månadsavgift. Utöver detta förekommer inga dolda avgifter. Låntagaren ansöker själv om storleken på beloppet som lånas samt återbetalningstid. Därför finns inga på förhand bestämda riktlinjer utan de behandlas individuellt.

Låntagaren kan ansöka om lån på minst 25 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. Kreditavtalet löper från tidpunkten då kreditens utbetalning påbörjas tills dess att krediten i sin helhet återbetalats. Eventuell försening av den månadsvisa amortering leder till förseningsavgift och därtill dröjsmålsränta på det totala förfallna beloppet. Vid överträdelse av lånevillkoren äger Fedelta rätten att säga upp krediten till betalning.

Grundkrav

Generellt kan det sägas att Fedelta inte arbetar med några unika grundkrav. Istället hanteras varje ansökan individuellt utifrån företagets minsta omsättning, bolagsform och verksamhetshistorik. Fokus ligger framförallt på företagets återbetalningsförmåga som styr vilket lån och vilka lånevillkor som beviljas. Kreditupplysningen görs hos UC av dig som företrädare för företaget och företaget som sådant för att till exempel bedöma konkursrisk.

Utöver att du måste klara kreditupplysningen finns några andra grundkrav som inte är unika för Fedelta men alltjämnt gäller alla. Du måste vara minst 18 år för att kunna få ett lån. Du behöver även ha ett företag registrerat hos Skatteverket, däremot spelar inte vilken typ av bolagsform du valt någon roll för din möjlighet att få lån från Fedelta.

Service & säkerhet

Utöver det som tidigare nämnts om Fedeltas service och kontaktvägar via telefon, mail och chatt mellan 9-16 så finns även annan service att få. På Fedeltas hemsida finns en flik för frågor och svar där du kan ta del av svaren på de vanligaste frågorna om Fedeltas lån. Där framgår allt väsentligt om säkerhet, krav och hantering av ansökningar.

Fedelta verkar för att erbjuda dig ett säkert och tryggt lån. Fedelta Finance AB, som är bolagets fullständiga namn, är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen. Därtill har bolaget en auktoriserad revisor som har ansvar att kontrollera och granska verksamheten. Alla uppgifter hanteras på ett konfidentiellt sätt och Fedelta använder sig av kryptering och skydd av all din data.

Hur du ansöker

 1. Du fyller i uppgifter på Fedeltas hemsida om lånebelopp och återbetalningstid.
 2. Fedelta gör en kreditbedömning.
 3. Du får lånebesked/offert samma dag.
 4. Lånet betalas ut om det beviljas inom 24 timmar.

I det första steget väljer du belopp inom ramen för de tillåtna lägsta och högsta gränsen och återbetalningstid mellan sex till 36 månader. Efter Fedeltas kreditupplysning på dig och företaget tillsammans med UC återkommer bolaget med offert som du kan ta ställning till. Det beviljade lånet betalas därefter ut inom 24 timmar, dock beroende på helgdagar eller andra röda dagar.

Sammanfattning

Fedelta erbjuder lånemöjlighet räntefritt till alla företag oavsett bolagsform eller bransch. Den automatiserade bedömningen ligger till grund för vilken offert du erbjuds. Den viktigaste parametern för att avgöra lånevillkoren är företagets återbetalningsförmåga. Kreditbedömningen görs i samarbete med UC. Istället för ränta bestäms en fast månadsavgift som löpande betalas tillbaka tills hela beloppet är återbetalt inom ramen för återbetalningstiden.

Ansökan görs via Fedeltas hemsida, besked/offert lämnas ofta samma dag och inom 24 timmar efter beviljat lån sker utbetalning. Fedelta erbjuder service via mail, telefon och chatt mellan 9-16. Utöver det finns vanliga frågor och svar på Fedeltas hemsida. Lånet som ansöks måste vara minst 25 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. Återbetalningstiden är minst sex månader och högst 36 månader.

Omdömen


Lämna ett omdöme

Genom att skicka in ett omdöme godkänner du Blancolånas policy för personuppgifter som finns att läsa under Allmänna villkor. Om ditt omdöme är olämpligt eller framstår som stötande kan Blancolåna välja att inte publicera omdömet.

Per Eriksson
Per har erfarenhet av att jobba med blancolån och konsumentkrediter sedan 2009. Per ansvarar för utveckling av Blancolåna men bidrar också med recensioner och publicerar information om lån.
Laddar ...