Amorteringsmodellerna annuitet och rak amortering

Det finns två sätt att betala av ett lån. Du kan antingen betala exakt samma summa varje månad under hela lånet eller så kan du betala mer i början och mindre i slutet. Det lån där du väljer att betala av en lika stor summa vid varje betalning kallas för annuitetslån. I den summa du betalar varje månad ingår ränta och amortering. Du vet i förväg hur mycket du ska betala.

Om du väljer rak amortering kommer den totala summan du betalar vara högre i början av låneperioden för att sedan sjunka i takt med att lånet betalas av. Rak amortering består av amortering och ränta. Rak amortering kommer ha en större påverkan på din ekonomi i början eftersom räntan är på hela beloppet men kommer att sjunka i takt med att avbetalningen görs.

Bild: Skillnaden mellan rak amortering och annuitet

Vad är det bästa alternativet?

Vid rak amortering amorterar du en lika stor del av lånet varje månad eller år men räntan är variabel, du får oftast en lägre ränta för hela lånet men en högre total kostnad i början. Många tycker att det är bättre att ha en jämnare betalning och där de vet vilka utgifter de har varje månad. Det är också den vanligaste formen för återbetalning av ett lån.

När det gäller rak amortering krävs det att du har en ekonomi som tillåter dig att amortera snabbare. Du betalar samma amortering vid varje betalningstillfälle men utöver det tillkommer räntan, som kan variera. Det innebär att totalkostnaden för lånet per månad kan variera. Denna typ av lån är oftast det som gäller för bostadslån.

När är annuitetslån bättre?

Det är givetvis dina egna förutsättningar och din ekonomi som avgör vilket lån som passar dig bäst. Därför är det viktigt att jämföra olika lån, kostnader, betalningsförmåga över tid och så vidare. Har du en tajtare ekonomi är denna typ av lån att föredra eftersom du vanligtvis måste veta exakt hur mycket det kommer att kosta varje månad för att få in det i din budget.

Bibehållen annuitet (falsk annuitet)

Det finns en tredje form av annuitetslån som kallas för falks annuitet, där annuiteten är densamma även om räntan ändras. Det innebär i slutänden att om räntan höjs och återbetalningsbeloppet består till större del av ränta. Det får till följd att lånet inte kommer att vara återbetalt när löptiden har gått ut, utan den måste förlängas. Om räntan å andra sidan sjunker innebär det att lånet kommer att vara återbetalt innan löptiden har gått ut.

Nackdelar med annuitetslån kontra rak amortering

Det finns en stor nackdel med annuitetslån som måste tas i beaktning. Det är att totala räntekostnaden för lånet i slutändan blir högre jämfört med avbetalning med rak amortering. Sedan beror annuiteten på hur räntan är, om räntan ändras kan bibehållen eller ändrad annuitet bli aktuell. Bibehållen annuitet förlänger som nämndes återbetalningsperioden medan ändrad annuitet gör månadsbetalningen högre. Detta beror på variationer i räntan.

När det gäller rak amortering är den största nackdelen den dyra kostnaden i början när du tagit lånet. Men däremot blir kostnaden desto lägre ju längre tiden går.

Amortera mera

Amortera är att betala av lånet och vill du bli av med lånet snabbt ska du amortera mer, men det styrs givetvis av vad du har råd med. Löptiden bestäms av hur lång tid du vill betala av lånet på och hur mycket du lånat. Räntan kommer påverka månadskostnad samt om du har annuitetslån eller rak amortering. Givetvis beror det även på vad du lånar till om du ens ska försöka amortera av mer. Ett bostadslån är sällan aktuellt utan det är gäller oftast privatlån.

Innehåll reviderad Mar 26, 2024

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per har många års erfarenhet av att jobba med blancolån och konsumentkrediter. Per ansvarar för utveckling av Blancolåna men bidrar också med recensioner och publicerar information om lån och långivare. Läs mer om Per
  • LinkedIn